01/03/2016 Larm loggningssystem

SQL4Larm - Larm loggningssystem
Ett larmloggningssystem som är "självständigt"och kan köras på olika plattformar utan att behöva ha något SCADA-system inblandat kan ju vara en perfekt lösning när det gäller larmhantering. Här på ISIS har vi utvecklat ett larmhanteringssystem som hanterar larm på ett enkelt sätt. Programmet kommunicerar direkt med larm-datablock i PLC:n och loggar larm och händelser och sparar dem i en databas. På så sätt man har tillgång till hela larmhistoriken långt tillbaka i tiden. I den här applikationen som vi kallar "SQL4Larm" är det enkelt att lägga till eller ta bort ett larm. Med SQL4Larm kan man koppla olika typer av PLC:er mot ett och samma larmhanteringssystem och är nåbart från olika plattformar såsom smarta telefoner, surfplattor och datorer. Man kan även titta på statistik av ett särskilt larm och se hur många gånger det har kommit och gått, samt lämna kommentar till varje händelse. Det hjälper produktionsansvarig att hitta var problemen finns och att åtgärda dessa.
Läs hela nyhetsbladet i PDF-form. [...]

ISISnytt Arkiv

01/09/2015 SQL-databas i automation

SQL-databas i automation
Datainsamling är en av de huvudsakliga uppgifterna inom automation. Med data menas det oftast processdata från produktionslinjen i olika steg. Processdata kan vara temperatur, tryck, produktionstid, vikt, även text från operatörer. Den bästa sättet att spara är i SQL-databas. SQL , Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Det finns två metoder för att spara processdata i databasen : · -Oftast är det HMI-eller SCADA- systemet som läser data från processen (PLC:er) och skriver dem till databasen. Det har sina nackdelar såsom: långsam kommunikation, tidskrävande överföring av data och risken framför allt är att ingen data kan skrivas om SCADA-systemet går ner.-Det går också att skriva processdata direkt från PLC:erna till databasen precis när data skapas. På så sätt är det styrsystemet som bestämmer när och hur data sparas i databasen (via SQL4Automation). Ämnesföljning är ett exempel på användning av databas inom produktion. Det är i många fall viktigt att se historiken för en produkt vid behov: t.ex. temperaturinformation för köttproduker, värmebehandling av göt inom stålindustri osv. Data skickas från PLC:er till databasen med varje mätresultat i olika produktsteg. [...]

01/02/2015 SQL4Larm

SQL4LArm
Har du tillräckligt bra koll på larm i fabriken idag? Eller gör du som de flesta och kvitterar bara bort larmen utan att läsa dem!!
Hur fungerar larm historiken för dig? Kan du på ett lätt sättgå fram och tillbaka i tiden och hitta ett särskilt larm?Ett bra system är inte bara ”ett fungerande system” utanett system som kan ”felsökas” på lätt sätt och, framför allt,lösa problem med hjälp av larm!Det händer ofta att larm kommer och där operatören vill lämna någon kommentar till larmet om hur larmet åtgärdats vilket kan hjälpa mycket om larmet inträffar igen. Kanske man vill logga larm på ett sätt som gör att det kan öppnas i Excel eller kunna se det på någon annan dator eller surfplatta. Det kan också vara intressant att också se statistik på ett särskilt larm. Att veta hur ofta ett larm kommer, alla händelser av ett särskilt larm, hur man hade åtgärdat larmet sist, lämna kommentar på larm och spara larm i någon databas är intressant för både drifts- och underhållspersonal för att snabbt kunna åtgärda problem och se svagheterna som finns i systemet. [...]

04/11/2014 SQL4Automation

SQL4automation Connector är en mjukvarulösning som kopplar PLC eller industriella styrsystem mot en databas och på så sätt möjliggörs en snabb och enkel kommunikation mellan PLC- och databaser. Styrsystemet kan, med hjälp av SQL-kommandon, skriva (INSERT), läsa (SELECT) eller ta bort data (DELETE) från en tabell i en SQL-databas.
Det behövs ingen OPC-server och det ökar flexibiliteten, säkerheten och effektiviteten.Allting programmeras i styrsystemet
Det finns redan kompletta biblotek för de flesta stysystemen på marknaden som man kan integrera enkelt i projektet.

Datahantering då och nu

Fördelar med SQL4Automation
- Programmering enbart i PLC
- Ange parametrarna i SQL4Automation Connector beroende på PLC-typ
- Styrsystemet är master och bestämmer när och vad ska läsas eller skrivas
- Högkvalitet kommunikation tack vare TCP/IP
- Bara ett gränssnitt till flera styrsystem
- Inga OPC-servrar behövs


Nackdelar med konventionella metoder:
- Kräver ofta ändringar på mer än ett ställe
- Styrsystemet är bara mottagare: Scadasystemet bestämmer när data skickas iväg.
- Tidskrävande överföring av data.
- OPC-Server behövs

[...]

ISIS Industriell styrteknik
Tel: +46 (8) 544 407 70
E-mail: info@isis.se
ISIS Industriell Styrteknik AB