24.05.2017 IOT/Industri 4.0

IOT Industri 4.0
Framtiden ser helt annorlunda ut. Maskiner tar över! Skrämmande? Kanske inte så dramatiskt men maskiner kommer säkert ha mycket kommunikation med varandra. Ett kylskåp vill kunna skicka meddelande till telefonen om mjölken saknas, eller självkörande bilar kommer att kommunicera med varandra för att minska trafiken osv.
IOT-Internet of Things- handlar om kommunikation mellan alla smarta apparater som vi har runtomkring; telefoner, bilar, kylskåp, klockor, lampor osv. Alla ska prata med alla och det kräver förstås mer säkerhet.Industrin är lite mer konservativ när det gäller innovation men nu ser man trenden mot smartare industri något som kallas Industri 4.0; motsvarande term inom industrin. Maskiner, robotar och styrssystemen kommer att bolla processdata mycket lättare än man gör det idag. Administrationsmjukvaror har mer kontakt med maskiner på fabriksgolvnivå.Frågan är kanske vad är vitsen med all sådan kommunikation mellan alla enheter? Ja, det handlar till en del om JIT-produktion (Just In Time produktion) av varor. I framtiden vill man minska kostnader för lagring av varor ännu mer och framför allt producera något när det behövs. Då krävs det kanske att när någon kund beställer en vara ifrån hemsidan då går beställningen automatiskt genom administrationsnivå och ner till berörda maskiner och PLC:er. Det behövs alltså inte alls någon inblandning av en mänsklig operatör, det görs automatiskt hela vägen!
Läs hela nyhetsbladet i PDF-form. [...]

ISISnytt Arkiv

01.03.2016 Larm loggningssystem

SQL4Larm - Larm loggningssystem
Ett larmloggningssystem som är "självständigt"och kan köras på olika plattformar utan att behöva ha något SCADA-system inblandat kan ju vara en perfekt lösning när det gäller larmhantering. Här på ISIS har vi utvecklat ett larmhanteringssystem som hanterar larm på ett enkelt sätt. Programmet kommunicerar direkt med larm-datablock i PLC:n och loggar larm och händelser och sparar dem i en databas. På så sätt man har tillgång till hela larmhistoriken långt tillbaka i tiden. I den här applikationen som vi kallar "SQL4Larm" är det enkelt att lägga till eller ta bort ett larm. Med SQL4Larm kan man koppla olika typer av PLC:er mot ett och samma larmhanteringssystem och är nåbart från olika plattformar såsom smarta telefoner, surfplattor och datorer. Man kan även titta på statistik av ett särskilt larm och se hur många gånger det har kommit och gått, samt lämna kommentar till varje händelse. Det hjälper produktionsansvarig att hitta var problemen finns och att åtgärda dessa. [...]

01.09.2015 SQL-databas i automation

SQL-databas i automation
Datainsamling är en av de huvudsakliga uppgifterna inom automation. Med data menas det oftast processdata från produktionslinjen i olika steg. Processdata kan vara temperatur, tryck, produktionstid, vikt, även text från operatörer. Den bästa sättet att spara är i SQL-databas. SQL , Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Det finns två metoder för att spara processdata i databasen : · -Oftast är det HMI-eller SCADA- systemet som läser data från processen (PLC:er) och skriver dem till databasen. Det har sina nackdelar såsom: långsam kommunikation, tidskrävande överföring av data och risken framför allt är att ingen data kan skrivas om SCADA-systemet går ner.-Det går också att skriva processdata direkt från PLC:erna till databasen precis när data skapas. På så sätt är det styrsystemet som bestämmer när och hur data sparas i databasen (via SQL4Automation). Ämnesföljning är ett exempel på användning av databas inom produktion. Det är i många fall viktigt att se historiken för en produkt vid behov: t.ex. temperaturinformation för köttproduker, värmebehandling av göt inom stålindustri osv. Data skickas från PLC:er till databasen med varje mätresultat i olika produktsteg. [...]

01.02.2015 SQL4Larm

SQL4LArm
Har du tillräckligt bra koll på larm i fabriken idag? Eller gör du som de flesta och kvitterar bara bort larmen utan att läsa dem!!
Hur fungerar larm historiken för dig? Kan du på ett lätt sättgå fram och tillbaka i tiden och hitta ett särskilt larm?Ett bra system är inte bara ”ett fungerande system” utanett system som kan ”felsökas” på lätt sätt och, framför allt,lösa problem med hjälp av larm!Det händer ofta att larm kommer och där operatören vill lämna någon kommentar till larmet om hur larmet åtgärdats vilket kan hjälpa mycket om larmet inträffar igen. Kanske man vill logga larm på ett sätt som gör att det kan öppnas i Excel eller kunna se det på någon annan dator eller surfplatta. Det kan också vara intressant att också se statistik på ett särskilt larm. Att veta hur ofta ett larm kommer, alla händelser av ett särskilt larm, hur man hade åtgärdat larmet sist, lämna kommentar på larm och spara larm i någon databas är intressant för både drifts- och underhållspersonal för att snabbt kunna åtgärda problem och se svagheterna som finns i systemet. [...]

ISIS Industriell styrteknik
Tel: +46 (8) 544 407 70
E-mail: info@isis.se
ISIS Industriell Styrteknik AB