Water Treatment Plant
projekt: Water Treatment Plant
 
Namn Water Treatment Plant
Kund Sabah Forest Industries
Anläggning  Pappersbruk 
Plats  Sipitang 
Slutkund Sabah Forest Industries 
Hemsida
 
Beskrivning:
SFI, beläget i Malaysias delstat Sabah på Borneos västkust, är den första och fortfarande största pappers- och massafabriken i Malaysia. Företaget ingick tidigare i koncernen Lion Forest Industries Group men bytte ägare i mars 2007 och tillhör nu den indiska koncernen Ballarpur Industries Ltd.

Företaget har en papperskapacitet på 144000 ton/år och en massakapacitet på 120000 ton/år. Ballarpur räknar med att öka produktionen till 200000 resp. 250000 ton/år.

För att på sikt eliminera behovet av regnskog som råvara drivs sedan många år en verksamhet med återplantering. Framför allt har olika sorters Akacia visat sig användbara som råvara. Dels växer träden snabbt, dels behöver massan inte blekas i samma utsträckning som de mörka trädslagen. Försök pågår också för att kunna använda uttjänta oljepalmer och liknande som råvara. Eftersom SFI huvudsakligen producerar printerpapper ställs dock höga krav på slutresultatet. 
ISIS arbete  
ISIS har haft återkommande uppdrag för SFI sedan 1995. Vi har dels ansvarat för utbyte av ett antal Simatic-system från S5 till S7, dels hjälpt till med att få fram reservdelar till såväl Simatic som Teleperm M, Simadyn D och Sinumerik 3G. Dessutom har vi kunnat hjälpa till med reparation av ABB strömriktarkort och anskaffande av diverse mekaniska komponenter till skärverk, mm.

Kännetecken  
I konkurrens med indiska och malaysiska teknikföretag fick ISIS förtroendet att i september 2007 genomföra utbyte av styrsystem för vattenreningsanläggningen vid SFI. Det gamla systemet utgjordes av en S5110S med c:a 700 I/O vilken ersattes av en S7412 CPU med 12 Profibusnoder ET200M. Samtliga signaler är 220 resp. 48 VAC. Alla utgångar 2A.

Anläggningen fick vara ur drift max 5 dagar vilket ställde höga krav på ett i detalj genomtänkt koncept och noggranna förberedelser. Montage, omförtrådning och idrifttagning tog knappt 3 dagar och anläggningen gick i gång utan några programjusteringar.

Ombyggnaden föregicks av en två dagars utbildning i S7 för tekniker och elektriker där huvudsakligen hårdvara samt test och felsökning i distribuerade system gicks igenom. Framför allt var detta värdefullt för de två elektrikerlärlingar som var delaktiga vid ombyggnaden. Resultatet blev också en ombyggnad utan en enda felkoppling.

De förbättrade felsökningsmöjligheterna som S7-systemet medför är ett värdefullt lyft för personalen vid en sådan här anläggning. Det tropiska klimatet går hårt åt all utomhus sittande utrustning och hela pappersbruket är beroende av att vattenreningsanläggningen är i drift. Alla åtgärder som bidrar till korta stilleståndstider är av stor betydelse.

Speciellt viktigt är det att ha noga tänkt igenom vilka reservdelar som skall finnas tillgängliga. Detta påverkar även valet av komponenter vid ombyggnader, eftersom detta bör ske med tanke på redan befintliga system. Vid akut behov av komponenter tar en transport från Europa med DHL c:a en vecka inkl. tullbehandling.
images
Image.aspx?ID=20 
Image.aspx?ID=21 
Image.aspx?ID=22 
Image.aspx?ID=23 
Image.aspx?ID=24 
Image.aspx?ID=25