Tankstation för koldioxid
projekt: Tankstation för koldioxid
 
Namn Tankstation för koldioxid
Kund AGA AB
Anläggning  Tankstation för koldioxid 
Plats  Lidingö 
Slutkund AGA 
Hemsida http://www.aga.se
 
Beskrivning:
AGA tillverkar och marknadsför gaser för alla ändamål. Man levererar bl.a. koldioxid till kylaggregaten i distributionslastbilar för livsmedel. Denna innovativa användning av koldioxid har många fördelar: Kylaggregatet tar mindre plats på lastbilen än ett traditionellt dieseldrivet aggregat, det är tyst, luktfritt och nästan underhållsfritt.

Ett koldioxid drivet kylaggregat har dessutom en hög kylkapacitet. Det kommer väl till pass en varm sommardag, när temperaturen måste ner igen efter att dörrarna på lastbilen ideligen öppnas och stängs för leverans av ömtåliga varor.

Koldioxid är dessutom ett miljövänligt alternativ i förhållande till diesel. Den utvinns från processer där koldioxiden ändå skulle ha släppts ut i atmosfären.

Processen styrs av en PLC, som är levererad och programmerad av ISIS. Den håller reda på tryck, flöde och ventiler. Den uppmanar på bildskärmen lastbilschauffören, vilka handgrepp som måste göras och reagerar därefter på knapptryckningarna. Om fel inträffar, reagerar PLC:n genom att visa korrigerande meddelande eller den avslutar helt enkelt tankningen.

 
ISIS arbete  
Att tanka koldioxid är annorlunda än att tanka bensin eller diesel. Vätskan står under tryck och är mycket kall. Två slangar med tryckkopplingar ansluts till lastbilen. Man kan låta tankstationen själv detektera, när tanken på lastbilen är full eller stoppa fyllningen genom en knapptryckning när man tycker mängden är tillräcklig.

Lastbilschauffören stoppar in sitt plastkort i tankstationens kortautomat som vanligt, slår sin kod och leds sedan på en bildskärm genom tankningsförloppet. Först anmodas han att ansluta de två slangarna, därefter uppmanas han att göra en del handgrepp, för att påbörja och till slut avsluta tankningen. Mängden koldioxid och andra meddelanden, visas med mycket stora och tydliga tecken på den grafiska bildskärmen, för att lastbilschauffören lätt ska kunna följa förloppet.
Kännetecken