Kurs: Simatic S5 för underhållspersonal
Beskrivning: Innehåll: Systembeskrivningar, montering och anslutning PLC, programvaran STEP5,programmuppbyggnad, programbearbetning, programlogik/funktionsbeskrivningar, programspråket STEP5, datalagring, funktionsblock, analog signalhantering, tillförlitlighet/tillgänglighet/säkerhet, felsökning i driftläge, felsökning i stoppläge
Ladda ner kursplan i PDF-format.