Kurs: Simatic S7 grundkurs
Beskrivning: Innehåll:Systembeskrivningar, programvaran STEP7, projektupplägg och systemkonfigurering, operander och adressering, symboleditorn, blockstruktur,programmering av block, timers och räknare, datablock och datahantering, analog signalhantering, parametrerbara funktioner, VAT-tabeller, korsreferens och felsökning, dokumentation och arkivering, felsökningsövningar
Ladda ner kursplan i PDF-format.