Kurs: Simatic S7, Felsökning på distribuerade system
Beskrivning: Utbildningen omfattar:
Genomgång av hårdvara och ändring/konfiguration av moduler via Profibus DP.
Genomgång av programeditorn med felsökningsverktyg.
Korsreferensfunktioner och jämförfunktioner.
Diagnosbuffert och avbrottsstack.
Metodiker för felsökning i drift- och stoppläge.
Orientering om Profibus DP, kommunikationssätt, diagnosfunktioner, mm.
Tillgängliga utrustningar för extern felsökning, t.ex. busstestare, mm.
Tillgängliga standarfunktioner i STEP7 för diagnos.
Hjälpfunktioner i andra system t.ex. Beckhoff, TR, Rexroth.
Praktiska övningar med felsökning i testsystem

Ladda ner kursplan i PDF-format.